Parametre súboru pre tlač

Farebný profil

– formát CMYK
– bez vložených ICC profilov
– texty v krivkách

Rozlíšenie

– rozlíšenie 60-150dpi v mierke 1:1 (záleží od rozmeru)

– veľké formáty, od billboardov vyššie, postačujú v rozlíšení 30dpi

Spadávky
– grafika musí mať spadávku (1cm na každú stranu), bez orezových znakov

– ak sa majú robiť tunely na tyče, tak na strane tunela so spadávkou min. 14cm (je potrebné konzultovať)

– pri obojstrannej tlači je potrebná spadávka cca 4cm

Mierka

– M1:1 (prípadne M1:10)

– ak sú dáta pripravené v mierke napr. 1:10, tak proporčne väčšie rozlíšenie 600-1500 dpi (pri billboardoch 300dpi)

Formát (export pre tlač):

– PDF verzia PDFX-1a:2001 (viac info), príp. ak je to vektorová grafika tak PDF

– TIF 8bit/kanál, (môže byť s LZW kompresiou), bez vrstiev,

– súbor pomenovať vo formáte: NAZOV_SIRKAxVYSKAcm_POCETks.PRIPONA (napr. plagat1_50x70cm_5ks.tif, alebo napis_120x30cm_2ks.pdf)

Výstupné dáta

– vo výstupných dátach skontrolovať overprint (zákazník je zodpovedný za ich nastavenie v dodaných dátach)
– vycentrovať na dokument
– priložiť náhľadové PDF, orezané, tak ako to má vyzerať v konečnej podobe

Interiér

– tie isté parametre ako pre exteriérovú tlač, ale rozlíšenie 150-300dpi

Spôsob orezania

CUT (Rezací ploter)

  • krivky M1:1 (iba plochy bez obrysových liniek)
  • formát .pdf, .ai, .eps

KONGSBERG

  • krivky M1:1 (iba obrysové linky bez výplne)
  • formát .ai (CS3)
  • vnútorné orezovky (aj v tlačových dátach aj v orezovej ceste rovnaké)

Kvalita podkladov

Ak treba dodržať požadovanú farebnosť, treba dodať certifikovaný nátlačok. Pri nedodržaní týchto podmienok neručíme za výstupnú kvalitu, farebnosť tlače a termín vyhotovenia zákazky. V prípade úpravy vami dodaných nekorektných dát si vyhradzujeme právo účtovať grafickú prácu.

Kontakt

V prípade otázok ohľadne prípravy dát, konzultujte s nami telefonicky na čísle 0908 789 456, alebo e-mailom na reklama@etop.sk.