Zástavka

Autobusová zástavka

Je ideálnym miestom pre umiestnenie reklamy, nakoľko sa pri nej počas dňa zdržuje veľký počet osôb, ktoré majú čas si pozerať a čítať všetko dookola.

Do konštrukcie autobusovej zastávky sú integrované väčšinou citylightové plochy, do ktorých sa vkladajú papierové plagáty o rozmere 1185 x 1750 mm.

Pre dosiahnutie synergického efektu je možné zastávku obrandovať, polepiť tak, aby bočnice zastávky spolu s vizuálom na citylightoch tvorili jeden celistvý motív.

Rozmery: 4740 x 1750 mm + bočnice

Produkcia: papierový plagát a fólia

Osvetlenie: neónové vo vitrínach

Chcete prezentovať vašu firmu na tejto ploche?
Ďaľšie reklamné zariadenia