Spoločnosť ETOP Advertising

Reklama je významný komunikačný nástroj, ktorý má podnietiť ku kúpe tovarov alebo služieb, má veľa foriem a využití. Každá firma prostredníctvom efektívneho marketingového plánovania môže zvýšiť svoj obrat i zisk a upevniť svoju pozíciu vo vysoko konkurenčnom prostredí. Reklama a marketing musia hrať kľúčovú úlohu v každej firme, len tak dosiahne firma vytúžené ciele.

Reklamný servis pod jednou strechou prináša nielen úsporu času, ale aj finančných prostriedkov. Preto realizujeme kompletné reklamné kampane od grafického návrhu, cez prenájom reklamných plôch, kvalitnú ofsetovú, digitálnu a veľkoplošnú tlač, potlač reklamných predmetov, inštalácie a výlepy až po fotodokumentáciu reklamnej kampane.

Spoločnosť napreduje aj vďaka mladému a kreatívnemu tímu, ktorý sleduje aktuálne trendy v reklame a využíva ich v prospech svojich klientov. Za obdobie pôsobenia na trhu reklamy sme získali cenné skúsenosti, ktoré využívame pri tvorbe reklamných kampaní a poskytujeme našim klientom aj bezplatné odborné poradenstvo.

Prečo si vybrať nás?

Komplexné služby

Kompletné reklamné kampane od grafického návrhu až po prenájom reklamných plôch a realizáciu.

Kvalitné reklamné plochy

Zabezpečujeme rôznorodé a kvalitné reklamné plochy, ktoré sú umiestnené na frekventovaných miestach.

Bezplatné poradenstvo

Našim klientom poskytujeme aj bezplatné odborného poradenstvo pri tvorbe reklamných kampaní.

Aktuálne trendy

Stále sledujeme nové trendy v reklame a využívame ich pre zefektívnenie kampaní našich klientov.

Pozrite si našu širokú ponuku reklamných zariadení.