Ponúkame vám zopár tipov a rád, ako pripraviť billboard, aby mal vyššiu šancu, že ho ľudia zbadajú a hlavne si ho zapamätajú.

Grafický návrh billboardu by mal mať do 7 slov

Bežný priemer na prečítanie billboardu je okolo 7-8 sekúnd, preto je menší počet slov ideálny, treba voliť kratšie slová a také, ktoré sa ľahko čítajú. V tomto prípade zohráva významnú rolu stručnosť – menej je niekedy viac. Billboardy sú najvhodnejšie pre slogan. Ak nemáte slogan, položte otázku, reklama tak bude osobnejšia a prinúti k zamysleniu.

Billboard je vhodný na budovanie značky a podporu kampane

Obsah billboardu by nemali tvoriť detailné informácie, telefónne čísla, webové a e-mailové adresy, ktoré si ľudia väčšinou nezapamätajú. Výnimkou môžu byť ľahko zapamätateľné čísla alebo webové adresy, ktoré sú súčasťou nadpisu. Billboard je vhodný iba na krátke správy, ak však potrebujete odprezentovať viac, použite napr. citylight, ktorý je svojím rozmerom najbližšie k okoloidúcemu, môže sa pri ňom zastaviť a prezerať si detailnejšie informácie.

Billboardy by mali vzbudiť pozornosť

Buďte dôvtipný, ale nie príliš chytrý a nerozptyľujte. Dôvtipný, zábavný billboard upúta pozornosť a zanechá dojem. Nudný billboard ľudia odignorujú. Billboard, ktorý sa snaží byť príliš chytrý, ostane pravdepodobne nepochopený.

Rozhodujúce je osloviť len určitú cieľovú skupinu

Nie je možné osloviť všetkých naraz, starších ľudí nadchne úplne iná situácia, ako mladých, takisto je to aj s konkrétnym produktom, nie každý produkt je určený pre všetkých. Z tohto dôvodu je potrebné si najskôr ozrejmiť, akú cieľovú skupinu chcem osloviť, kto je môj zákazník a tomu venovať posolstvo.

Dôležité je vybrať aj správne zameranie kampane

Je potrebné zvoliť, či chcem zviditeľniť firmu alebo konkrétny produkt. Pri výrobku síce prezentujete aj firmu, ale celý dôraz sa kladie na výrobok, napr. na akciovú cenu, novinku na trhu. Názov firmy je iba v logu alebo v názve webovej stránky. Ak chceme zviditeľniť firmu, podstatnú časť inzercie venujeme logu, názvu firmy. Snažíme sa použiť krátke slovné spojenie, ktoré vystihuje hlavnú činnosť firmy.

Čím viac reklamných médií, tým lepšie

Nebojte sa billboardy kombinovať s inými reklamnými médiami, napr. citylightami, printom, rádiom, atď. Moderné riešenia ponúka aj prepojenie statickej kampane s digitálnou prostredníctvom obrazoviek. Billboardy sú masové reklamné médium, ale potrebujú podporu. Keď máte len jedno médium, šanca zásahu bude pravdaže nižšia, ako keď ich máte viac.

Dizajnové pravidlá

1. Upútajte pozornosť

Ilustrácia upúta väčšiu pozornosť ako text alebo logo, ideálne ak má príbeh a ľudom známe prvky, vzbudí tak pocit túžby. Pre logo si vyčleňte najväčší priestor, častokrát je príliš malé a stratené v množstve informácií.

2. Dajte pozor na prostredie

Pre pozadie billboardu použite farby, ktoré dobre kontrastujú s prostredím za billboardom, biela a modrá môžu splývať s oblohou, zelená s okolím, záleží aj od ročného obdobia.

3. Použite kontrastné farby

Vhodné sú živé, vysoko kontrastné farby, tie je vidieť už z diaľky. Žltá upúta pozornosť najlepšie, biela na čiernom znižuje pozornosť, šedá a čierna pôsobia nevýrazne. Najlepšou kontrastnou dvojicou sú žltá a čierna, biela a čierna,biela a modrá, biela a červená.

4. Dbajte na čitateľnosť

Minimálna veľkosť písma je 10 cm, text s veľkosťou 90 cm je dostatočne čitateľný aj z väčšej diaľky. Používajte veľké aj malé písmená, dlhšie slovo, text môžete farebne rozdeliť. Nepoužívajte príliš hrubé, tenké a ozdobné písmo kvôli čitateľnosti. Texty smerujte min. 12 cm od okrajov (resp. od spadávky).

Základné požiadavky pre prípravu podkladov do tlače

1. Základný rozmer billboardu je 5100 x 2400 mm, avšak existujú aj rôzne atypy.

2. Rozlíšenie obrázkov musí byť minimálne 300 DPI.

3. Fonty musia byť prevedené do kriviek.

4. Grafický podklad musí byť pripravený v CMYKU.

5. Tlačové dáta musia byť v mierke 1:10.

6. Spadávka musí byť 5 mm z každej strany a texty min. 12 cm od spadávky.

Billboardy sa tlačia na papierový plagát alebo banner. Papierový plagát je vhodný na krátkodobé kampane, jeho životnosť je približne 1 mesiac. Banner je vhodný na dlhodobé kampane, jeho životnosť je približne jeden rok.

Pre detailnejšie požiadavky si pozrite prípravu podkladov pre tlač.

Prajeme vám veľa úspechov pri tvorení reklamných kampaní!